Web Sitesi Kullanıcı Gizlilik Politikası


Bu internet sitesi, UZELLİ Şirketler Grubu tarafından, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kanunları çerçevesinde yönetilmektedir. Bu sitenin kullanımıyla ilgili meydana gelebilecek tüm uyuşmazlıklarda, T.C. mahkemeleri yetkilidir.

Otomatik Olarak Kaydedilen Bilgiler
Sitemizi ziyaret eden kişilerin "domain" ve "IP" adresleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu bilgiler, sizi kişisel olarak tanımlamamakta, sadece siteye girmek için kullanılan bilgisayarın bilgilerini içermektedir. Bu bilgiler, sitenin, Dünya'nın neresinden ve hangi amaçlarla kullanıldığını gösterdiğinden, sitemizin kapsam alanını belirlememiz ve sitenin kullanım amaç ve şekillerini daha iyi anlayabilmemiz için yapılan analizlerde kullanılmaktadır.

Çerez Dosyaları
Çerez adı verilen dosyaların bilgisayarınıza yüklenmesini engellemek istiyorsanız, internet yazılımınızda gerekli ayarları yapınız. Bilgisayarınıza kaydedeceğimiz kek türü dosyalar, belirli bir süre sonra işlevini yitirecektir. Bazı durumlarda, çerezleri engellemek, bazı sitelerin işlevlerini azaltabilmekte ya da onlara ulaşımı engelleyebilmektedir.
Bilgisayarınıza çerez dosyalarını, sitemize gelecekte yapacağınız ziyaretlerinizde sizleri tanıyabilmek için kaydediyoruz. Bu bilgi, sizin ilgi alanlarınızla ilgili detayları da içerdiği için, bizim sizi sitenin içinde daha kolay yönlendirmemizi ve aradığınız bilgiyi daha kolay bulmanıza yardım etmemizi sağlamaktadır.

Veri Toplanması ve Kullanımı
Bu site üzerinden bilgi talep ettiğinizde, sizinle ilgili bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duyulur. Bize e-posta yolladığınızda ya da düzenli ücretsiz bilgi için abone olduğunuzda, sizin e- posta adresinize, adınıza ve telefon numaralarınız gibi diğer bazı kişisel tanımlayıcı bilgilerinize ihtiyaç duyarız. İş bulma ile ilgili hizmet ya da ürün talep ederseniz, eğitim, iş geçmişi, aile ve finansal detaylar gibi sizinle ilgili bazı kişisel tanımlayıcı bilgilere ihtiyaç duyarız. Kişisel bilgileriniz, talep ettiğiniz bilgi, mallar, ürünler ve hizmetlerin sağlanması için kullanılacaktır.

Eğer çok özel kişisel bilgi talep edersek, bu bilginin alınması ve kullanımını, veri saklama ve gizliliği konusunda yürürlükteki yasalarla tam bir uyum içerisinde yapmayı garanti ederiz. Siteye gönderilen ve kişisel bilgileriniz dışında kalan bütün malzemelerin, yazışmaların veya bilgilerin GİZLİ ve bir FİKRİ ÜRÜN OLMADIKLARI addolunacak ve UZELLİ Şirketler Grubu’nun malı haline geleceklerdir. UZELLİ Şirketler Grubu bu bilgileri, her ne olursa olsun her türlü amaç için, bilgilerin içinde bulunan her türlü fikir, kavram, know-how veya tekniklerin kullanılması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanabilir. UZELLİ Şirketler Grubu, bu bilgileri her zaman ve herhangi bir medyada çoğaltabilir, teşhir edebilir, aktarabilir, yayımlayabilir veya yayınlayabilir.

Açıklama ve Ziyaretçi Tercihi
İstediğiniz zaman abonelikten ayrılabilir ya da siteden çekilebilirsiniz. Bilgilerinizi ne şekilde kullanabileceğimizi belirtmiş olmamıza rağmen siteden çekilmek isterseniz, bu işlem için, e-posta ya da mektup göndererek talepte bulunabilirsiniz.

Çocuklar
UZELLİ Şirketler Grubu, çocukların gizlilik ihtiyaçlarını korumaya özellikle dikkat etmekte, ebeveyn ve gözetmenlere, çocuklarının internetteki faaliyetleri ve ilgi alanları konusunda aktif rol almaları için teşvik etmektedir. UZELLİ Şirketler Grubu, 13 yaşından küçük hiç bir çocuktan, farkında olarak, bilgi toplamaz ve sitesini, 13 yaşından küçük çocukların kullanımını hedeflemek için tasarlamaz.

Güvenlik
UZELLİ Şirketler Grubu olarak, kontrolümüz altındaki tüm kişisel bilgilerin güvenliği için, bilgi depolama ve korunması ile ilgili tüm kanunlara tam olarak uyumlu güvenlik politikaları, kuralları ve gerekli teknik sistemleri oluşturduk. Güvenlik sistemlerimiz, yetkisiz giriş, uygunsuz bilgi kullanımı ve açıklanması, yetkisiz bilgi değiştirilmesi, kanunsuz yok etme ya da kaza sonucu kayıp olma olaylarını engellemek amacıyla oluşturulmuştur.

Diğer Sitelere Verilen Bağlantılar
UZELLİ Şirketler Grubu web sitesi, bazen size bilgi ve kolaylık sağlamak için başka web sitesine bağlantılar verebilir. Bu bağlantıları takip ederseniz, UZELLİ Şirketler Grubu web sitesini terk etmiş olursunuz. UZELLİ Şirketler Grubu, o sitelerin, kendi sitesininkinden farklı olması mümkün olan içerikleri ve gizlilik ilkeleri üzerinde kontrole sahip değildir. UZELLİ Şirketler Grubu, başka web sitelerine uygunluk onayı vermemekte ve temsil etmemektedir. UZELLİ Şirketler Grubu Gizlilik Beyanı, UZELLİ Şirketler Grubu'ndan bağımsız başka web sitelerine vereceğiniz kişisel bilgilerinizi kapsamamaktadır. Kişisel bilgilerinizi herhangi bir şirkete vermeden önce, o şirketin gizlilik ilkesini gözden geçirmeniz konusuna özellikle dikkatinizi çekeriz.

www.uzelligrup.com.tr internet sitesi Beytepe Mah., Ali Şir Nevai Caddesi, 9C Çankaya, Ankara / Türkiye adresinde mukim UZELLİ Şirketler Grubu’na aittir. UZELLİ Şirketler Grubu web sitesinde çeşitli bilgi, ürün ve hizmetler sunulmaktadır. UZELLİ Şirketler Grubu, zaman zaman Web Sitesi Gizlilik Beyanı Şartları’nı revize edebilir. Bu siteyi kullanırken, herhalükarda UZELLİ Şirketler Grubutarafından konulacak yeni şart ve kurallara kayıtsız şartsız uyacağınızı kabul etmektesiniz.

Son güncelleme tarihi 08.10.2021
2021 UZELLİ Şirketler Grubu
Bütün Hakları Saklıdır.