Keskin1 Güneş Enerji Santrali

Uzelli Enerji’den Yeni Yatırım

Tükenen fosil kaynaklarına alternatif olarak rüzgar, güneş ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının daha yaygın bir şekilde kullanılması hem ülkemiz hem de dünyamızın geleceği için çok önemlidir. 2016 yılı içerisinde Gölbaşı’nda 1MW, Polatlı’da 3MW olmak ve Keskin'de 3MW üzere 7MW’lık GES projesi geliştirilmiş ve Aralık 2017’den bugüne üretimlerine devam etmektedir.